Aktivity a výstupy

Intelektuální výstupy projektu:

  1. interaktivní webová aplikace – interaktivní portál na rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti, který kromě informací o těchto tématech bude sloužit na rozvoj kritického myšlení, podporovat argumentaci a hledání relevantních zdrojů a informací k řešeným tématům;
  2. vzdělávací příručka – příručka pro rozvoj kritického myšlení, mediální gramotnosti, digitálního občanství a bezpečného pohybu v online prostředí. Příručka bude mimo jiné obsahovat informace, jak pracovat s těmito tématy za využití metod a technik neformálního vzdělávání.

 

Další aktivity projektu:

Dvoufázové mezinárodní školení pro pracovníky s mládeží, lektory a pedagogy na témata: kritické myšlení v online prostředí, mediální gramotnost, digitální občanství a bezpečné využívání informačních a komunikačních technologií. Bude realizované pro slovenské a české účastníkůy na Slovensku a v České republice.

Během projektu plánujeme zrealizovat minimálně 15 vzdělávacích workshopů.

V létě 2021 zrealizujeme dvě konference: jednu na Slovensku a jednu v České republice. Součástí konferencí bude mj. prezentování výstupů projektu a představení dalších aktivit, kterým se chceme věnovat.

 

Co by měl tento projekt ještě přinést:

– zvýšení informovanosti o tématech: kritické myšlení, mediální gramotnost a bezpečné využívání internetu; a bližší knowhow, jak s těmito tématy dále pracovat;

– vytvoření prostoru pro mezisektorovou spolupráci pro rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti;

– vytvoření komplexního nástroje na informování o zmíněných problematikách, rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti v online prostředí (interaktivní webová aplikace + publikace);

– podpoření kvalitní práce s mládeží skrze neformální vzdělávání a rozvíjení klíčových dovedností mladých lidí.