Zapojené organizace

Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef)

Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) je nevládní nezisková organizace, která vznikla v roce 2016. Byla založena odborníky, kteří se dlouhodobě věnují práci s mládeží a neformálnímu vzdělávání. Zaměřuje se na oblast neformálního vzdělávání a prostřednictvím různých aktivit a akcí se snaží šířit povědomí o neformálním vzdělávání a aplikovat jej do praxe. Hlavní témata, kterým se aktuálně CeNef věnuje a při kterých využívá metody a techniky neformálního vzdělávání, jsou: kritické myšlení, bezpečné chování v online prostředí a rozvoj soft skills (měkkých dovedností).   Centrum pro podporu neformálního (CeNef) je:
  • prostorem pro šíření myšlenek, významu a přínosu neformálního vzdělávání,
  • nástrojem vzdělávání v oblasti rozvoje kompetencí pro osobnostní i profesní růst občanů z různých sektorů,
  • příležitostí spojovat zkušenosti, odbornost a praxe lektorů, trenérů, školitelů a expertů v oblasti neformálního vzdělávání s kreativitou, tvořivostí a dynamikou aktivních lidí.

www.cenef.sk

 


Asociace pro mezinárodní otázky, z.s. (AMO)

AMO je nevládní nezisková organizace, jejímž základním posláním je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodního dění. Poskytuje prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění a toleranci mezi lidmi. AMO formuluje a vydává studie a analýzy, pořádá mezinárodní konference, expertní semináře a veřejně diskuse, organizuje vzdělávací projekty, prezentuje kritické názory a komentáře pro domácí i zahraniční média a spolupracuje s řadou dalších domácích i zahraničních institucí.

www.amo.cz

 


Digitálna inteligencia (digiQ)

digiQ je občanské sdružení, které se zaměřuje na online bezpečnost a prevenci. Mezi hlavní aktivity patří provozování linky na ohlašování obsahů a aktivit na internetu, které jsou nezákonné a porušují lidská práva a základní svobody. Poskytuje přednášky a školící programy o ochraně lidských práv a základních svobod a o příležitostech a rizicích online prostředí. digiQ poskytuje neformální vzdělávání pro rodiče a odborníky s cílem budovat odolnost dětí na internetu a podporuje inteligentní digitální občanství. Hlavní misí je podpora digitálního občanství na Slovensku, aby se jeho obyvatelé bezpečně a aktivně zapojily do věcí veřejných využitím digitálních nástrojů. digiQ podporuje slušnou komunikaci na internetu, uvědomění si práv a odpovědností v online prostoru. digiQ spolupracuje s hlavními hráči ze soukromého sektoru, státní správou a základními a středními školami na Slovensku. Podporuje a uplatňuje rovné přístupy v prevenci, vzdělávání a zážitkovém učení a také víceoborovou spolupráci či aktivní tvoření a ovlivňování politik. Občanské sdružení vyškolilo několik vedoucích mládeže, kteří pod supervizí moderují zážitkové aktivity a diskuse na středních školách a zastupují mládež v politikách, které se jich týkají.

www.digiq.sk