Publikace

Na této stránce najdete publikaci (Ne)bezpečně v síti. Ve zkratce Vám představíme, co jsme pro Vás připravili.

Díky grantovému programu Erasmus+, kterým je podpořen projekt (Ne) bezpečně v síti, se spojil tým odborníků a odbornic, kterí připravili mimo jiné ​​publikaci určenou převážně mládežnickým vedoucím, pracovníkům s mládeží, ale i pedagogům, kteří chtějí přenést neformální vzdělávání do škol.

Publikace je rozdělena do dvou hlavních bloků: blok teoretických informací a blok aktivit a metodických materiálů.

Teoretická část se skládá ze čtyř tematických kapitol. Každá kapitola obsahuje postřehy a názory autorů, ale také informace z odborné literatury.

Kapitoly v teoretické části:

  • Mediální gramotnost: Úvodní kapitola do problematiky, poukazuje na důležitost zpracování informací a faktory, které na nás ovlivňují.
  • Kritické myšlení: Zaměřuje se na vysvětlení pojmu kritické myšlení, nutnost jeho používání. V kapitole se věnujeme i argumentaci, která je nedílnou součástí tématu kritické myšlení.
  • Bezpečně online: Kapitola poukazuje na nástrahy, se kterými se v online prostředí můžeme setkat, jaké situace při využívání internetu mohou nastat a na co si dávat pozor.
  • Digitální občanství: Kapitola odhaluje pro mnohé nový pojem „digitální občanství”. Vysvětluje, co to je a jakých oblastí chování v online prostředí se týká.

O každé z těchto kapitol by se dala napsat samostatná kniha v rozsahu encyklopedie. Tato publikace však nemá svým čtenářům poskytnout podrobný popis problematiky a obsáhnout všechny definice, které s tématy souvisí. Má poskytnout základní informace o tématu, poukázat na nejdůležitější oblasti daných problematik, a hlavně teoretický základ, který budou čtenáři moci následně využívat při práci s mládeží a vedení aktivit, jež jsou obsaženy v dalším bloku publikace.

Druhá část publikace obsahuje praktické informace a aktivity pro rozvoj kompetencí mladých lidí v tématech: mediální gramotnost, kritické myšlení, bezpečně online a digitální občanství. Jelikož při aplikování těchto aktivit se využívají metody a techniky neformálního vzdělávání, v úvodu této části budou shrnuty základní informace o neformálním vzdělávání, čímž se vyznačuje a jak jej aplikovat v práci s mládeží.

V úvodu každé aktivity je uvedena základní charakteristika (vhodný věk, délka trvání aktivity, hlavní cíl apod.) tak, aby čtenář hned věděl, zda je tato aktivita vhodná pro vzdělávání, které chce realizovat.

Věříme, že připravená publikace přinese spoustu inspirativních podnětů a nápadů při práci s mládeží a rozvoji kompetencí.

Publikace v českém jazyce k dispozici ke stažení: Stáhnout publikaci

Publikace v slovenskem jazyce k dispozici ke stažení: slovenská verze publikace

Publikace v anglickem jazyce k dispozici ke stažení: anglická verze publikace

 

Přes projekt (Ne)bezpečně v síti byly vytvořeny i další vzdělávací materiály (pexeso a metodické listy), které si můžete bezplatně stáhnout na této stránce: další materiály ke stažení v slovenskem jazyce