Publikácia

Na tejto stránke nájdete odkaz na publikáciu, ktorá je jedným z intelektuálnych výstupov projektu (Ne)bezpečne v sieti. V skratke Vám predstavíme, čo sme pre Vás pripravili.

Vďaka grantovému programu Erasmus+, cez ktorý je podporený projekt (Ne)bezpečne v sieti, sa spojil tím odborníkov a odborníčok a mimo iného pripravili aj publikáciu, určenú hlavne mládežníckym vedúcim, pracovníkom s mládežou, ale aj pedagógom, ktorí chcú preniesť neformálne vzdelávanie do škôl.

Publikácia je rozdelená do dvoch hlavných blokov. Blok teoretických informácií a blok aktivít a metodických materiálov.

Teoretická časť sa skladá zo štyroch tématických kapitol. Každá kapitola obsahuje postrehy a názory autorov, ale aj informácie z odbornej literatúry.

Kapitoly v teoretickej časti:

  • Mediálna gramotnosť: Úvodná kapitola do problematiky, poukazuje na dôležitosť spracovania informácií a faktory, ktoré na nás vplývajú.
  • Kritické myslenie: Zameriava sa na vysvetlenie pojmu kritické myslenie, nutnosť jeho používania. V kapitole sa venujeme aj argumentácii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou témy kritické myslenie.
  • Bezpečne online: Kapitola poukazuje na nástrahy, s ktorými sa v online prostredí môžeme stretnúť. Aké situácie pri využívaní internetu môžu nastať a na čo si dávať pozor.
  • Digitálne občianstvo: Kapitola odhaľuje pre mnohých nový pojem „Digitálne občianstvo“. Vysvetľuje, čo to je, a ktorých oblastí správania v online prostredí sa týka.

O každej z týchto kapitol by sa dala napísať samostatná kniha v rozsahu encyklopédie, no táto publikácia nemá jej čitateľom poskytnúť podrobný popis problematiky a obsiahnuť všetky definície, ktoré s témami súvisia. Má poskytnúť základné informácie o téme, poukázať na najdôležitejšie oblasti, s ktorými táto téma súvisí, ale hlavne teoretický základ, ktorý budú vedieť následne využívať pri práci s mládežou a vedení aktivít, ktoré sú obsiahnuté v ďalšom bloku publikácie.

Druhá časť publikácie obsahuje praktické informácie a aktivity pre rozvoj kompetencií mladých ľudí v témach: mediálna gramotnosť, kritické myslenie, bezpečne online a digitálne občianstvo. Keďže pri aplikovaní týchto aktivít sa využívajú metódy a techniky neformálneho vzdelávanie, v úvode tejto časti sú zhrnuté základné informácie o neformálnom vzdelávaní, čím sa vyznačuje a ako ho aplikovať v práci s mládežou.

V úvode každej aktivity je uvedená základná charakteristika tak, aby čitateľ hneď vedel, či táto aktivita je vhodná pre vzdelávanie, ktoré chce realizovať.

Veríme, že pripravovaná publikácia prinesie veľa inšpiratívnych podnetov a nápadov pri práci s mládežou a rozvoji kompetencií.

 

Publikácia v slovenskom jazyku k dispozícií na stiahnutie: Stiahnuť publikáciu

Publikácia v českom jazyku k dispozícií na stiahnutie: česká verzia publikácie

Publikácia v anglickom jazyku k dispozícií na stiahnutie: anglická verzia publikácie

 

Cez projekt (Ne)bezpečne v sieti boli vytvorené aj ďalšie vzdelávacie materiály (pexeso a metodické listy), ktoré si môžete bezplatne stiahnuť na tejto stránke: ďalšie materiály na stiahnutie

 
Tlačenú verziu publikácie v slovenskom jazyku a ďalšie metodické materiály si môžete objednať cez stránku organizácie CeNef: objednať materiály