Online webová aplikácia

Súčasťou projektu (Ne)bezpečne v sieti je vytvorenie e-learningového nástroja – webovej aplikácie k rozvoju kritického myslenia.

Aplikácia umožní lektorom a pedagógom otvárať nové témy, ktoré chcú online preberať a riešiť so svojimi žiakmi. Platforma lektorom, resp. vyučujúcim, umožní sledovať prístup žiakov / účastníkov k téme, ich postrehy i zdroje, z ktorých čerpajú.

Tento nástroj teda nebude len jednorázovo využiteľný pri oboznámení sa s jednou danou témou, ale užívatelia ho môžu pravidelne používať a riešiť rôzne témy (snáď aj s prístupom kritický mysliaceho a mediálne gramotného človeka).

Webová aplikácia je dostupná na stránke:

https://kurz.myslim.eu/

 

Základné informácie o aplikácií nájdete v infoliste: Infolist Aplikacia