Ponuky

“(Ne)bezpečne v sieti” – seminár pre pedagógov a pracovníkov s mládežou

 

Seminár je určený pre učiteľov (pedagogických aj odborných zamestnancov), pracovníkov s mládežou  či mládežníckych vedúcich a animátorov, ktorý sa vo svojej praxi zaoberajú témami: kritické myslenie, bezpečne v online prostredí, práca s informáciami, internetom či sociálnymi sieťami a pod. Seminár je zameraný  na to ako prakticky využívať v práci s mladými/žiakmi Manuál rozvoja kritického myslenia v online priestore. Absolvent seminára získa informácie a praktické zručnosti ako multiplikovať aktivity z manuálu do školského vyučovania (priamo na vyučovacích hodinách), do krúžkovej činnosti, animátorských aktivít a pod.

Termíny najbližších školení: 25.10. 2023 v čase 8:30 – 13:30                                                                           

Bližšie informácie TU

Prihlásiť sa na seminár: prihlásiť sa


Workshopy “(Ne)bezpečne v sieti”

Interaktívne workshopy sú určené pre žiakov základných škôl (prevažne pre 2. stupeň), pre žiakov stredných škôl, ale aj organizáciám pracujúcim s mládežou (MVO, CVČ, a iné). Tieto vzdelávaco-zážitkové semináre pre mladých sú zamerané na rozvoj kritického myslenia, bezpečného využitia internetu, mediálnej gramotnosti a digitálnej miernosti. Cez priame aktivity si mladí majú možnosť uvedomiť si potrebu zodpovedne pristupovať k fungovaniu v online prostredí (internet, sociálne siete, online hry, nenávistne prejavy, komunikácia a iné)

Termíny najbližších školení: individuálne podľa dohody

Bližšie informácie TU


Workshop “Je čas (IN)formovať “

 

Interaktívny workshop je určený pre rodičov, animátorov a pracovníkov s mládežou. Workshop je zameraný na rozvoj kritického myslenia, bezpečného využitia internetu, mediálnej gramotnosti a digitálnej miernosti. Cez priame aktivity si účastníci majú možnosť uvedomiť si potrebu zodpovedne pristupovať k fungovaniu v online prostredí (internet, sociálne siete, online hry, nenávistné prejavy, komunikácia a iné).

Termín najbližšieho školenia: 10.10. 2023 v čase 16:30 – 18:00

Bližšie informácie TU

Prihlásiť sa na workshop: prihlásiť sa