(Ne)bezpečne v sieti

pokračuje

(Ne)bezpečne v sieti

Projekt zameraný na podporu práce s mládežou, rozvoj mediálnej gramotnosti, kritického myslenia a zodpovedného využívania IKT

Viac o projekte

Projekt (Ne)bezpečne v sieti je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+

 

Hlavné témy projektu

Témy, ktorým sa venujeme:

– kritické myslenie

– mediálna gramotnosť

– digitálne občianstvo

– bezpečne online


Čítaj viac

 

Aktivity a výstupy

Počas projektu tvoríme online webovú aplikáciu pre rozvoj kritického myslenia, publikáciu
s aktivitami pre rozvoj kompetencií a zrealizovať nadnárodné školenie multiplikátorov (tzv. regionálnych partnerov) a sériu workshopov


Čítaj viac

 

Zapojené organizácie

Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (SK)

Digitálna inteligencia (SK)

Asociace pro medzinárodní otázky (CZ)


Čítaj viac

Pre lektorov a vyučujúcich

Podklady a materiály pre lektorov a pedagógov, ktorí sa venujú témam mediálna gramotnosť, kritické myslenie a zodpovedná práca v online prostredí.

Aplikácia

Interaktívna webová aplikácia zameraná na rozvoj kritického myslenia.


Prejsť na aplikáciu

Príručka

Príručka so základnými teoretickými informáciami a neformálnymi aktivitami k témam projektu.


Stiahnuť publikáciu

Ďalšie zdroje

Zoznam materiálov: publikácie, videá, stránky a pod.


 learn more Zoznam materiálov

3

Organizácie

2

Krajiny

16

Plánovaných podujatí

Aktuality

Najnovšie články a príspevky k témam, ktorým sa v projekte venujeme

Workshop Je čas (IN)formovať

Dátum realizácie: 10.10. 2023 v čase 16:30 – 18:00 Miesto konania: CeNef, Vajanského 17, Prešov Cena: zdarma Popis: Interaktívny workshop je určený pre rodičov, animátorov a pracovníkov s mládežou. Workshop je zameraný na[…]

Read more
27. septembra 2023 0

Multiplikačný seminár (Ne)bezpečne v sieti

Dátum realizácie: 25.10. 2023 v čase 8:30 – 13:30 hod. Miesto konania: CeNef, Vajanského 17, Prešov (v prípade záujmu viac ako 6 ľudí z 1 školy/organizácie po dohode i v priestoroch[…]

Read more
27. septembra 2023 0

(Ne)bezpečne v sieti pokračuje…

„(Ne)bezpečne v sieti pokračuje…“ nadväzuje na ukončený projekt (Ne)bezpečne v sieti (podporený z grantu Erazmus+).  Cieľom projektu je vytvárať príležitosti s využitím neformálneho vzdelávania k rozvoju kritického myslenia, rozvíjať kľúčové kompetencie, naučiť sa[…]

Read more
7. októbra 2022 0

Kontakt

Koordinátor projektu:

Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania

Vajanského 17, 080 01 Prešov

E-mail: peter@cenef.sk