(Ne)bezpečne v sieti

pokračuje

(Ne)bezpečne v sieti

Projekt zameraný na podporu práce s mládežou, rozvoj mediálnej gramotnosti, kritického myslenia a zodpovedného využívania IKT

Viac o projekte

Projekt (Ne)bezpečne v sieti je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+

Hlavné témy projektu

Témy, ktorým sa venujeme:

– kritické myslenie – mediálna gramotnosť – digitálne občianstvo – bezpečne online
Čítaj viac

Aktivity a výstupy

Počas projektu tvoríme online webovú aplikáciu pre rozvoj kritického myslenia, publikáciu s aktivitami pre rozvoj kompetencií a zrealizovať nadnárodné školenie multiplikátorov (tzv. regionálnych partnerov) a sériu workshopov
Čítaj viac

Zapojené organizácie

Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (SK) Digitálna inteligencia (SK) Asociace pro medzinárodní otázky (CZ)
Čítaj viac

Pre lektorov a vyučujúcich

Podklady a materiály pre lektorov a pedagógov, ktorí sa venujú témam mediálna gramotnosť, kritické myslenie a zodpovedná práca v online prostredí.

Aplikácia

Interaktívna webová aplikácia zameraná na rozvoj kritického myslenia.


Prejsť na aplikáciu

Príručka

Príručka so základnými teoretickými informáciami a neformálnymi aktivitami k témam projektu.


Stiahnuť publikáciu

Ďalšie zdroje

Zoznam materiálov: publikácie, videá, stránky a pod.


 learn more Zoznam materiálov

Náš projektový tím

Ľudia, ktorí sa podieľaju pri príprave a realizácií projektu

(Ne)bezpečne v sieti

Ján Smatana

koordinátor projektu, expert

Hlavný koordinátor projektu a člen tímu expertov pre tvorbu intelektuálnych výstupov: webovej aplikácie a publikácie.


Čítaj viac

Michaela Trnková

koordinátorka projektu (AMO), expertka

Koordinátorka projektu za českého partnera a členka tímu expertov pre tvorbu intelektuálnych výstupov: webovej aplikácie a publikácie.


Čítaj viac

Filip Sommer

koordinátor projektu (AMO), expert, lektor

Koordinátor projektu za českého partnera a člen tímu expertov pre tvorbu intelektuálneho výstupu: publikácie. Lektor medzinárodného školenia.


Čítaj viac

Andrea Cox

koordinátorka projektu (digiQ), expertka, lektorka

Koordinátorka projektu za digiQ a členka tímu expertov pre tvorbu intelektuálneho výstupu: publikácie. Lektorka medzinárodného školenia.


Čítaj viac

Dagmara Verešpejová

expertka, lektorka

Členka tímu expertov pre tvorbu intelektuálneho výstupu: publikácia. Lektorka medzinárodných školení


Čítaj viac

Peter Smatana

analytik a vývojár

Člen tímu pre tvorbu intelektuálneho výstupu: interaktívnej vzdelávacej aplikácie.


Čítaj viac

Ľuboš Marcinek

Koordinátor vzdelávania (CeNef), administratívny pracovník

Koordinuje vzdelávacie aktivity na Slovensku a pomáha s administráciou projektu


Natália Babicová

koordinátorka vzdelávania (digiQ)

Koordinuje vzdelávacie aktivity za organizáciu digiQ


Čítaj viac

Júlia Balážová

expertka

Členka tímu expertov pre tvorbu intelektuálneho výstupu: publikácia.


Čítaj viac

3

Organizácie

2

Krajiny

16

Plánovaných podujatí

Novinky

Najnovšie články a príspevky k témam, ktorým sa v projekte venujeme

Multiplikačný seminár (Ne)bezpečne v sieti

Dátum realizácie: 26.10. 2022 v čase 8:30-13:30 alebo 28.11.2022 v čase 8:30-13:30 Miesto konania: CeNef, Vajanského 17, Prešov (v prípade záujmu viac ako 6 ľudí z 1 školy/org. po dohode i v priestoroch záujemcu) Cena: 15,-/1[…]

Read more
7. októbra 2022 0

(Ne)bezpečne v sieti pokračuje…

„(Ne)bezpečne v sieti pokračuje…“ nadväzuje na ukončený projekt (Ne)bezpečne v sieti (podporený z grantu Erazmus+).  Cieľom projektu je vytvárať príležitosti s využitím neformálneho vzdelávania k rozvoju kritického myslenia, rozvíjať kľúčové kompetencie, naučiť sa[…]

Read more
7. októbra 2022 0

Predstavujeme vám spíkrov a spíkerky konferencie v Tatranskej Lesnej

  Hlavnou myšlienkou konferencie (Ne)bezpečne v sieti je uznanie skutočnosti, že žiaci a mládež sú digitálni domorodci, zatiaľ čo my, dospeláci pracujúci s mládežou, nimi nie sme. Internet a digitálny[…]

Read more
22. septembra 2021 1

Kontakt

Koordinátor projektu:

Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania

Vajanského 17, 080 01 Prešov

E-mail: johny@cenef.sk