(Ne)bezpečne v sieti pokračuje…

(Ne)bezpečne v sieti pokračuje…

7. októbra 2022 Uncategorized @sk 0

„(Ne)bezpečne v sieti pokračuje…“

nadväzuje na ukončený projekt (Ne)bezpečne v sieti (podporený z grantu Erazmus+). 

Cieľom projektu je vytvárať príležitosti s využitím neformálneho vzdelávania k rozvoju kritického myslenia, rozvíjať kľúčové kompetencie, naučiť sa pracovať s obsahom správ, šíriť povedomie a myšlienky kritického myslenia či informovať o bezpečnom používaní internetu a nových technológií.
Projekt je prioritne určený pre pracovníkov s mládežou, pedagógov a rodičov, ale taktiež aj samotným mladým ľuďom, mimovládnym organizáciám a inštitúciám ako sú školy, centrá voľného času a podobne.

V rámci projektu sa budú realizovať nasledovné projektové aktivity:

– Letné školy (v jeseni) – vzdelávacie podujatia pre mladých, 
– interaktívne workshopy pre žiakov a študentov priamo v školách,
– multiplikačné školenia pre pedagógov a pracovníkov s mládežou,
– 2 x konferencia (Ne)bezpečne v sieti. 
 

Projekt sa realizuje v období máj – december 2022 na území Prešovského kraja.

Projekt je financovaný z dotácie MŠVVaŠ SR v rámci programu Aktuálne priority v práci s mládežou 2022.