Mesiac: október 2022

(Ne)bezpečne v sieti

Multiplikačný seminár (Ne)bezpečne v sieti

Dátum realizácie: 26.10. 2022 v čase 8:30-13:30 alebo 28.11.2022 v čase 8:30-13:30 Miesto konania: CeNef, Vajanského 17, Prešov (v prípade záujmu viac ako 6 ľudí z 1 školy/org. po dohode i v priestoroch záujemcu) Cena: 15,-/1 účastník   Popis: Seminár je určený pre učiteľov (pedagogických aj odborných zamestnancov), pracovníkov s mládežou  či mládežníckych vedúcich a animátorov, ktorý sa vo svojej praxi zaoberajú témami:…
Čítaj viac


7. októbra 2022 0

(Ne)bezpečne v sieti pokračuje…

„(Ne)bezpečne v sieti pokračuje…“ nadväzuje na ukončený projekt (Ne)bezpečne v sieti (podporený z grantu Erazmus+).  Cieľom projektu je vytvárať príležitosti s využitím neformálneho vzdelávania k rozvoju kritického myslenia, rozvíjať kľúčové kompetencie, naučiť sa pracovať s obsahom správ, šíriť povedomie a myšlienky kritického myslenia či informovať o bezpečnom používaní internetu a nových technológií. Projekt je prioritne určený pre pracovníkov…
Čítaj viac


7. októbra 2022 0