Predstavujeme vám spíkrov a spíkerky konferencie v Tatranskej Lesnej

Predstavujeme vám spíkrov a spíkerky konferencie v Tatranskej Lesnej

22. septembra 2021 Podujatia Uncategorized @sk 1

 

Hlavnou myšlienkou konferencie (Ne)bezpečne v sieti je uznanie skutočnosti, že žiaci a mládež sú digitálni domorodci, zatiaľ čo my, dospeláci pracujúci s mládežou, nimi nie sme. Internet a digitálny svet nemusia byť strašiakom, dokážeme im porozumieť aj my dospelí a netreba sa ich báť. Len vtedy vieme mladých sprevádzať svetom dospievania, ak poznáme ich svet a vieme (tušíme), ako im priblížiť hodnoty a princípy dobra tak, aby zapadali aj do ich hodnotového rámca a kúl obrazu ich samých.

Konferencia (Ne)bezpečne v sieti v Tatranskej Lesnej sa uskutoční 11. októbra 2021.

Kompletný program konferencie nájdete TU.

Pre účasť na konferencii je nutná registrácia TU.

Predstavenie spíkrov, prednášok a workshopov

Spíkrov a spíkerky predstavujeme postupne, ich profily stále pribúdajú.

Jakub Kobela (prednáška)

Jakub Kobela sa kritickému mysleniu a vzdelávaniu venuje v rôznych formách už 12 rokov. Bol členom vedenia Slovenskej debatnej asociácie a neskôr metodikom nielen pre SDA, ale aj pre IDEA the Netherlands či 17 európskych debatných organizácií. Koordinoval tiež komunikáciu a marketing Banskobystrického samosprávneho kraja. Dnes sa v Akadémii kritického myslenia venuje metodike vzdelávania v oblasti kritického myslenia a komunikácie pre firmy.

Význam kritického myslenia sa stal už akýmsi klišé. Jeho prítomnosť vo vzdelávaní však nielen že nereflektuje jeho opakované vyzdvihovanie ako nutnej kompetencie pre 21. storočie, už vôbec nereflektuje potreby informačnej bezpečnosti modernej doby. Jedným z dôvodov je, že kritické myslenie ako zručnosť a ako tréningovú príležitosť nie je jednoduché uchopiť. Čo to kritické myslenie vlastne je a ako to vyzerá v praxi? Vieme to vôbec zapracovať do bežných vyučovacích hodín?
Spoločne s lektorom Akadémie kritického myslenia Jakubom Kobelom sa ponoríte do tajomstiev dobrého kritického mysliteľa či mysliteľky. Zistíte, ako koncept kritického myslenia chápať, ako sa prejavuje jeho nedostatok a akými spôsobmi môžeme jeho tréning dostať do vzdelávania, či do vlastnej každodennosti.


Matej Makovický (stand-up a diskusia)

Matej – Stand-up komik, sociológ a žurnalista sa pozrie na to, ako sa technológie využívajú na budovanie tolerantnejšej a otvorenej spoločnosti, ktorá je ochotná sa smiať.


Roland Oravský (prednáška)

Roland Oravský je člen tímu Lovci šarlatánov, skupiny lekárov, ktorí ľuďom poskytujú pravdivé informácie o zdraví založené na vedeckých faktoch. Ich cieľom je vyvracať nezmysly, ktoré sa šíria v online prostredí a priblížiť ľuďom skutočné fungovanie ľudského tela. V tomto duchu sa bude niesť aj jeho prednáška Google nie je doktor, v rámci ktorej sa bude venovať princípom medicíny a na konkrétnych príkladoch vysvetlí chyby pri interpretácii štúdií.


Peter Smatana (workshop)

Peter je spoluautor interaktívnej aplikácie pre výučbu kritického myslenia v rámci projektu (Ne)bezpečne v sieti. Dlhodobo sa venuje implementovaniu herných prvkov do vzdelávacích aplikácií, hlavne v oblasti kultúry a neformálneho vzdelávania. Vyštudoval odbor umelá inteligencia na Technickej univerzite v Košiciach, s ktorou spolupracuje na viacerých výskumno-vývojových projektoch.

V rámci konferencií povedie workshop plný tipov, ako pracovať s interaktívnou aplikáciou zameranú na kritické myslenie a digitálnu bezpečnosť.


Lenka Sokolová (prednáška, diskusia, workshop)

Digitálny svet prináša okrem výhod aj nové formy správania a prežívania. Tie zasahujú najmä mladšie generácie (takzvané generácie Z a Alfa), ktoré odmalička vyrastajú v prostredí digitálnych technológií. Dostupnosť a atraktivita rôznych aplikácií a sociálnych sietí je veľkým lákadlom a odolávanie ich vábeniu nie je vôbec jednoduché.

V prednáške a workshope sa psychologička Lenka Sokolová z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského zameria na pojmy FOMO, finsta, pro-ana či trolling. Pozrie sa na ne z hľadiska psychologických teórií, ale aj neurovied.

Workshop bude zameraný najmä na aktivity, ktoré môžu, nielen deťom a mládeži, pomôcť odolávať vábeniu digitálneho sveta, rozvíjať rezilienciu, silné stránky osobnosti a pestovať pevnú vôľu.


Zuzana Kosmályová (prednáška)

Zuzana Kosmályová pracuje na Odbore prevencie kriminality Ministerstva vnútra. V rámci konferencie predstaví výsledky prieskumu o prítomnosti sociálno-patologických javov na základných a stredných školách, ktorý realizovali v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V analýze výsledkov prieskumu sa zameria najmä na kyberšikanovanie, násilia medzi žiakmi, či prejavy extrémizmu.


Katarína Sušková (workshop)

Katarína Sušková je učiteľka s vyštudovanou slovenčinou a filozofiou. Okrem toho je tiež blogerka s vášňou pre retro módu, tiktokerka s humornými aj náučnými videami. Učí, píše, fotí, nahráva a popri tom ľudí na sociálnych sieťach vzdeláva a ukazuje, že TikTok nie je len pre tínedžerov. Na instagrame ju sleduje takmer 4 000 ľudí a na TikToku sa jej podarilo získať už 50 000 sledujúcich.
V rámci workshopu na svojej tvorbe ukáže, že sociálne siete môžu fungovať aj ako pedagogický nástroj.


Okrem konferencie v Tatranskej Lesnej organizujeme aj konferenciu v Brne. Viac informácií nájdete TU.

One Response

  1. […] Okrem konferencie v Brne organizujeme aj konferenciu v Tatranskej Lesnej. Viac informácií nájdete TU. […]

Comments are closed.