Online webová aplikace

(Ne)bezpečne v sieti

Součástí projektu (Ne) bezpečně v síti je vytvoření e-learningového nástroje – webové aplikace k rozvoji kritického myšlení.

Aplikace umožní lektorům a pedagogům otevírat nová témata, která chtějí probírat a řešit se svými žáky online. Platforma lektorům, resp. vyučujícím, umožní sledovat přístup žáků/účastníků k tématu, jejich postřehy i zdroje, z nichž čerpají.

Během řešení témat uživatelé aplikace získají doplňující informace a postřehy, které jsou pro řešenou situaci relevantní. Pedagogům/pracovníkům s mládeží aplikace poskytne metodická doporučení, které aktivity z naší publikace mohou při probíraném úkolu využít.

Tento nástroj tedy nebude jen jednorázově využitelný pro obeznámení se s jedním daným tématem, ale uživatelé ho mohou pravidelně používat a řešit různá témata (snad i s přístupem kriticky myslícího a mediálně gramotného člověka).

Podpůrné materiály a zdroje k této aplikaci najdete také v připravované publikaci a na této stránce  www.myslim.eu.