Hlavní témata

Projekt (Ne)bezpečně v síti reflektuje aktuální potřeby, které si dnešní doba, společnost, ale i trh práce vyžaduje. V projektu se do velké míry zaměřujeme na online prostředí a chování na internetu, ale mnohé z pravidel a přístupů lze překlopit i do offline prostředí (reálného života).

Klíčová témata, kterým se věnujeme a které budou prezentovány i v intelektuálních výstupech, jsou:

  • Digitální občanství
  • Mediální gramotnost
  • Kritické myšlení
  • Bezpečně chování v online prostředí

 

Tato témata budou uváděna a prezentována v kontextu práce s mládeží a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je skrze vytvoření intelektuálních výstupů a realizované aktivity přiblížit jednotlivá témata projektu a rozvíjet kompetence pracovníků s mládeží a mladých lidí v tématech mediální gramotnost, kritické myšlení, digitální občanství a bezpečně chování v online prostředí prostřednictvím neformální vzdělávání.