Ďalšie vytvorené materiály

V rámci projektu (Ne)bezpečne v sieti boli vytvorené aj ďalšie metodické materiály, ktoré môžu pracovníci s mládežou a pedagógovia využiť pri svojej vzdelávacej činnosti.

Pexeso

Pexeso – hra pre malých aj veľkých.Jedná sa o sadu 15 dvojíc, kde hráči hľadajú dvojice: pojem z online priestoru a definíciu k nemu. Pexeso je ilustrované obrázkami od ilustrátorky Júlie Madzikovej.V rámci hry sa pracuje s pojmami: online odolnosť, internetový troll, deep fake, FOMO, spam, kybergrooming, infotainment, hoax, happy slapping, kyberstalking, netholizmus, kyberšikanovanie, clickbait, digitálna stopa, IP adresa

Hru je možné využiť aj na ďalšie aktivity podľa metodických odporúčaní z publikácie (Ne)bezpečne v sieti: aktivita 37 Zodpovedne v online svete.
 
Základné informácie o tlačenej verzii pexesa:
 

Názov: Pexeso: (Ne)bezpečne v sieti

Ilustrácie: Júlia Madziková

Vydavateľ: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef), Prešov

Rok vydania: 2021

 

Pexeso na stiahnutie: Pexeso na stiahnutie SK

 

Sada motivačných obrázkov

Sada motivačných obrázkov k témam mediálna gramotnosť, kritické myslenie, bezpečne online a digitálne občianstvo predstavuje doplňujúci metodický materiál príručky (Ne)bezpečne v sieti (CeNef, 2021). Autorské obrázky výtvarníčky Ľudmily Letkovskej Poníkovej možno využiť v neformálnom vzdelávaní s prihliadnutím na sledované ciele, čas, ktorý máme na aktivitu k dispozícií, vekovú štruktúru, záujmové preferencie či schopnosti účastníkov vzdelávania.

S obrázkami môžeme pracovať v rámci úvodnej motivácie k jednotlivým témam alebo samostatne pri riešení konkrétnej problematiky.

 

Základné informácie o tlačenej verzii brožúry so sadou motivačných obrázkov:

Názov: (Ne)bezpečne v sieti – Sada motivačných obrázkov

Formát: A5

Počet obrázkov: 24

Grafika: Júlia Balážová

Ilustrácie: Ľudmila Letkovská Poníková

Vydavateľ: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef), Prešov

Rok vydania: 2021

 

Sada motivačných obrázkov na stiahnutie: Sada motivačných obrázkov SK

 

Projekt bol podporený z program Európskej únie Erasmus+

 

Materiály v tlačenej podobe si môžete objednať na stránke: Objednať materiály