Projektový týmJméno: Ján Smatana
Organizace: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
Email: johny (zavináč) cenef (tečka) sk
Pozice v projektu: hlavní koordinátor projektu, expert

Jeden ze zakladatelů a člen výkonné rady Centra pro podporu neformálního vzdělávání. Působí jako člen několika expertních a pracovních skupin věnujících se tématům neformálního a práci s mládeží například (Schola ludus 21, Škola bez nenávisti, Standardy kvality v práci s mládeží a pod.). Vystudoval obor umělá inteligence, tak i svou práci s lidmi se snaží doplňovat o technické složky. Od roku 2013 vyškolený jako školitel vzdělávacích aktivit pro problematiku nenávistného vyjadřování a od tehdy se zaměřuje hlavně na témata kritické myšlení, bezpečně online a projektový management.
Jméno: Michaela Trnková
Organizace: Asociace pro medzinárodní otázky
Email: michaela.trnkova (zavináč) amo (tečka) cz
Pozice v projektu: koordinátorka projektu (AMO), expertka

Ve své činnosti spojuje zájem o mediální prostředí, technologie a kognitivní vědy. Studium kognitivní informatiky a žurnalistiky ji přivedlo k mediálnímu vzdělávání, které vnímá jako průsečík těchto dvou oborů. Praxe získala v Informačním centru OSN, redakci Deníku E15 nebo společnosti IBM a v současnosti kromě AMO působí v neziskové organizací Člověk v tísni.
Jméno: Filip Sommer
Organizace: Asociace pro medzinárodní otázky
Email: filip.sommer (zavináč) amo (tečka) cz
Pozice v projektu: koordinátor projektu (AMO), expert, lektor

JJe analytikům pro Blízký východ Výzkumného centra AMO. Je absolventem bakalářského studijního programu Geografie a Kartografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a aktuálně studuje magisterský obor Regionální a politická geografie. Zajímá se o geopolitiku Blízkého východu. Blíže se soustřeďuje na kurdskou politiku a region Levanty a Iráku. V současnosti částečně působí na základní škole Da Vinci. Zároveň se podílí na projektu “V pasti populismu – pohled geografa,” který má za cíl rozšířit povědomí o politických stranách působících v EU. V AMO působí od ledna 2019, kdy začínal na pozici stážisty. Nyní zde zastává pozici koordinátora projektu zaměřeného na mediální vzdělávání a mediální gramotnost (Ne) bezpečně v síti.
Jméno: Andrea Cox
Organizace: Digitálna inteligencia
Email: andrea.cox (zavináč) digiq (tečka) sk
Pozice v projektu: koordinátorka projektu (digiq), expertka, lektorka

Vystudovaná pedagožka působila ve státní správě při vytváření systémů při přípravě Slovenska na vstup do EU, s důrazem na pilíř demokracie a lidských práv. Působila jako lektorka pro různé oblasti veřejné politiky a komunikace, přednášela v zemích západního Balkánu a Východního partnerství (Bělorusko, Moldavsko a Gruzie). Od roku 2017 vede občanské sdružení Digitální inteligence, přičemž se zaměřuje na podporu digitálního občanství a vzdělávání v této oblasti se zaměřením na děti a rodiče. Podporuje respektující komunikaci s pozitivním obsahem a přenos informací a výsledků výzkumu partnerských organizací Evropské unie i mimo ni. Je přesvědčena, že bezpečná participace na dění v digitálním světě podporuje svobodu, ochranu demokracie, základních lidských práv jdouce ruku v ruce s osobní odpovědností.
Jméno: Dagmara Verešpejová
Organizace: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
Email: dada (zavináč) cenef (tečka) com
Pozice v projektu: expertka, lektorka

Prostřednictvím neformálního vzdělávání, kterému se dlouhodobě věnuje, se dopracovala k potřebě věnovat se problematice kritického myšlení a bezpečného využívání internetu. Spolupodílela se na projektech: (Ne) bezpečně v síti, Kritické myšlení do praxe a Je čas (in) formovat, které byly zaměřeny problematiku kritického myšlení
a bezpečného využívání internetu. Působí v organizaci Cenefa a aktivně spolupracuje s organizacemi eRko-HKSD a RMPK. V minulosti působila v organizaci Iuventa – Slovenský institut mládeže na pozici regionální odborné riešiteľkou Národního projektu Komprax – kompetence pro praxi. Vystudovala pedagogiku a sociální práci v Prešově. V roce 2015 byla zařazena na Mapu sociálních inovátorů, kteří mění Slovensko k lepšímu, vypracovanou organizacemi Ashoka a Nadace Pontis. Je příkladem dobré praxe v timemanažmente, nakolik svůj čas dělí mezi rodinu, lektorovaných, administraci programů a vzdělávacích projektů, dobrovolnictví, záliby a dobrou šálek kávy s přáteli.
Jméno: Peter Smatana
OOrganizace: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
Email: psmatana (zavináč) gmail (tečka) com
Pozice v projektu: analytik, vývojář

Vystudoval obor umělé inteligence na Technické univerzitě v Košicích, se kterou i dlouhodobě spolupracuje v rámci výzkumně-vývojových projektů, jako analytik a implementátor softwarových řešení. Také se podílel na vývoji několika komerčních projektů. Jeho portfolio projektů je hlavně z oblasti kultury, vzdělávání, finančního trhu a modelování politik. Navrhuje a implementuje komplexní řešení ale jeho hlavními doménami jsou reprezentace znalostí, zpracování přirozeného jazyka a vyhledávání. S organizaci Cenefa externě spolupracuje při technických řešeních.
Jméno: Natália Babicová
Organizace: Digitálna inteligencia
Email: natalia.babicova (zavináč) digiq (tečka) sk
Pozice v projektu: koordinátorka vzdělávání

Je absolventkou žurnalistiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Kromě práce v médiích, se dlouhodobě věnuje práci s mládeží a neformálnímu vzdělávání. V občanském sdružení Digitální inteligence začínala jako dobrovolnice, odpovídala zejména za koordinaci vedoucích mládeže. Momentálně se v digiQ zaměřuje hlavně na tvorbu obsahu a vedení vzdělávacích aktivit zaměřených zejména na témata související s dezinformacemi.
Jméno: Júlia Balážová
Organizace: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
Email:
Pozice v projektu: expertka

Atraktivitu neformálního vzdelávaní vidí v síle zážitku, který prochází paralelně více smysly, čímž přirozeně rozvíjí komplexní dovednosti člověka 21. století. K neformálnímu vzdělávání a studiu dalších alternativních forem vzdělávání ji přivedly dlouholeté zkušenosti animátorky, když se jako lektorka a projektová koordinátorka podílela na tvorbě metodik a vzdělávacích projektech Rady mládeže Prešovského kraje či Iuventa. V rámci témat se věnuje rozvoji sociálních dovedností, výchově a vzdělávání k lidským právům, jakož i aktivizaci mládeže. Při práci využívá své umělecké výtvarné a jazykově-literární vzdělání a rozhled si pravidelně rozšiřuje účastí na různých vzdělávacích kurzech doma i v zahraničí. Odkdy je mámou, “okouzlily” ji principy respektující výchovy a montessori pedagogiky.
Nezůstane v mysli, což neprošlo “smysly.” (J. Locke)
Jméno: Jarmila Tomková
Organizace: Digitálna inteligencia
Email: tomkova.viasua (zavináč) gmail (tečka) com
Pozice v projektu: expertka

Je psycholožka, která zakládala a vede občanské sdružení ViaSua, zaměřené na podporu duševního zdraví, na vzdělávání a prevenci negativních jevů, jako jsou předsudky, stigma, šikana a nenávistné projevy. Je konzultantkou a členkou týmu ESET s.r.o. v projektu Safer Kids Online i jeho slovenské platformě Bezpečně na netu. V práci využívá absolvovaný výcvik v systemické psychoterapii, zejména narativní přístup. Za klíčový pokládá jazyk a diskurzu, práci s identitou, podporu kompetenci a zdrojů. Sází na vrstevnice přístup a účast mladých na politikách, které se jich týkají. V minulosti byla školní psycholožkou, v rámci čehož navrhla a realizovala několik rozvojové a preventivní programy, např. vrstevnice program Žáci proti šikaně. Působila i na Výzkumném ústavu dětské psychologie a patopsychologie, kde vedla výzkumné týmy zejména v tématu příležitostí a rizik užívání internetu dětmi. Koordinovala slovenský tým v mezinárodní vědecké spolupráci EU Kids Online.