O projekte

Projekt “(Ne) bezpečně v síti” ve zkratce

Od 1. března 2019 pracujeme Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef, SR) spolu s Digitálnou inteligenciou (digiQ, SR) a Asociací pro mezinárodní otázky, z.s. (AMO, ČR) na společném projektu (Ne)bezpečně v síti. Toto seskupení partnerů s různým přístupem, ale podobnými cíli, dává předpoklad na tvorbu kvalitních a inovativních výstupů.
Proč jsme se rozhodli jít do takového projektu?

Projekt reflektuje na aktuální potřeby, které si dnešní doba, společnost, ale i trh práce vyžaduje. Uvědomujeme si, že v dnešní dynamické době už k prosazení se na trhu práce, udržení se v konkurenčním prostředí, ale i budování hodnot a postojů nepostačují jen základní znalosti a poznatky ze škol. Zároveň vnímáme výhody, ale i úskalí, které jsou spojeny s vývojem technologií a využíváním informačních a komunikačních technologií.

Při našich pracovních setkáních a aktivitách jsme si uvědomili, že témata jako kritické myšlení, mediální gramotnost a zamezení šíření nenávistných projevů online jsou velmi aktuální, důležité a nevěnuje se jim dostatečná pozornost.

Cílem projektu je přes intelektuální výstupy a s využitím metod neformálního podpořit informovanost o tématech jako jsou kritické myšlení, mediální gramotnost, digitální občanství, bezpečné využívání internetu a přispět tak k rozvoji kompetencí v těchto oblastech.

Co chceme během projektu dosáhnout?

Během projektu bude vytvořeno několik intelektuálních výstupů a akcí pro mladé lidi, mládežnických vedoucích, pracovníky s mládeží, ale i pro ostatní, koho toto téma zajímá. Projekt je koncipován tak, aby byly vytvořeny kvalitní výstupy, ověřené mezi cílovou skupinou, která je bude využívat a podpořit jejich šíření mezi potenciálních uživatelů.

Intelektuální výstupy projektu:

  1. interaktivní webová aplikace – interaktivní portál na rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti, který kromě informací o tomto tématu bude sloužit na rozvoj kritického myšlení, podporovat argumentaci a hledání relevantních zdrojů a informací ke řešeným tématům
  2. vzdělávací příručka – příručka pro rozvoj kritického myšlení, mediální gramotnosti a jak bezpečně pracovat v online prostředí. Příručka bude mimo jiné obsahovat informace jak pracovat s těmito tématy za využití metod a technik neformálního vzdělávání.

 

Další aktivity projektu:

Na šíření výsledků, ověření výstupů v praxi a sbírání podnětů budou realizovány multiplikační a vzdělávací aktivity na Slovensku a v Čechách.

 

Co by měl tento projekt ještě přinést?

– zvýšení informovanosti o tématu kritické myšlení, mediální gramotnost a bezpečné využívání internetu a jak s těmito tématy pracovat

– vytvoření prostoru pro meziodvětvovou spolupráci pro rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnost

– vytvoření komplexního nástroje na informování o tématu a rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti v online prostředí (interaktivní webová aplikace + publikace)

– podpoření kvalitní práce s mládeží přes neformální vzdělávání v tématech projektu, a tak rozvíjet klíčové dovednosti mladých lidí.

 

Název projektu: (Ne) bezpečně v síti

Termin realizace: 1.3.2019 – 28.2.2022

Místo realizace: Slovenská republika a Česká republika