(Ne)bezpečne v sieti

(Ne)bezpečne v sieti

Projekt zameraný na podporu práce s mládežou, rozvoj mediálnej gramotnosti, kritického myslenia a zodpovedného využívania IKT

Viac o projekte

Projekt (Ne)bezpečne v sieti je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+

Hlavné témy projektu

Témy, ktorým sa venujeme:

– kritické myslenie
– mediálna gramotnosť
– digitálne občianstvo
– bezpečne online
Čítaj viac

Aktivity a výstupy

Počas projektu tvoríme online webovú aplikáciu pre rozvoj kritického myslenia, publikáciu s aktivitami pre rozvoj kompetencií a zrealizovať nadnárodné školenie multiplikátorov (tzv. regionálnych partnerov) a sériu workshopov
Čítaj viac

Zapojené organizácie

Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (SK)

Digitálna inteligencia (SK)

Asociace pro medzinárodní otázky (CZ)
Čítaj viac

Pre lektorov a vyučujúcich

Podklady a materiály pre lektorov a pedagógov, ktorí sa venujú témam mediálna gramotnosť, kritické myslenie a zodpovedná práca v online prostredí.

Aplikácia

Interaktívna webová aplikácia zameraná na rozvoj kritického myslenia.


Prejsť na aplikáciu

Príručka

Príručka so základnými teoretickými informáciami a neformálnymi aktivitami k témam projektu.


Stiahnuť publikáciu

Ďalšie zdroje

Zoznam materiálov: publikácie, videá, stránky a pod.


 learn more Zoznam materiálov

Náš projektový tím

Ľudia, ktorí sa podieľaju pri príprave a realizácií projektu

(Ne)bezpečne v sieti

Ján Smatana

koordinátor projektu, expert

Hlavný koordinátor projektu a člen tímu expertov pre tvorbu intelektuálnych výstupov: webovej aplikácie a publikácie.


Čítaj viac

Michaela Trnková

koordinátorka projektu (AMO), expertka

Koordinátorka projektu za českého partnera a členka tímu expertov pre tvorbu intelektuálnych výstupov: webovej aplikácie a publikácie.


Čítaj viac

Filip Sommer

koordinátor projektu (AMO), expert, lektor

Koordinátor projektu za českého partnera a člen tímu expertov pre tvorbu intelektuálneho výstupu: publikácie. Lektor medzinárodného školenia.


Čítaj viac

Andrea Cox

koordinátorka projektu (digiQ), expertka, lektorka

Koordinátorka projektu za digiQ a členka tímu expertov pre tvorbu intelektuálneho výstupu: publikácie. Lektorka medzinárodného školenia.


Čítaj viac

Dagmara Verešpejová

expertka, lektorka

Členka tímu expertov pre tvorbu intelektuálneho výstupu: publikácia. Lektorka medzinárodných školení


Čítaj viac

Peter Smatana

analytik a vývojár

Člen tímu pre tvorbu intelektuálneho výstupu: interaktívnej vzdelávacej aplikácie.


Čítaj viac

Ľuboš Marcinek

Koordinátor vzdelávania (CeNef), administratívny pracovník

Koordinuje vzdelávacie aktivity na Slovensku a pomáha s administráciou projektu


Natália Babicová

koordinátorka vzdelávania (digiQ)

Koordinuje vzdelávacie aktivity za organizáciu digiQ


Čítaj viac

Júlia Balážová

expertka

Členka tímu expertov pre tvorbu intelektuálneho výstupu: publikácia.


Čítaj viac

3

Organizácie

2

Krajiny

16

Plánovaných podujatí

Novinky

Najnovšie články a príspevky k témam, ktorým sa v projekte venujeme

Čo vás čaká v príručke (Ne)bezpečne v sieti?

Pripravovaná publikácia je jedným z výstupov projektu (Ne)bezpečne v sieti, ktorý bol podporený grantovým programom Európskej únie Erasmus+. Aj vďaka tejto podpore mohol tím odborníkov a odborníčok vytvoriť túto publikáciu, ktorá je určená[…]

Read more
28. júla 2021 0

(Ne)bezpečne v sieti: chystáme niečo veľké 🙂

Máme za sebou takmer dva a pol roka práce v rámci projektu (Ne)bezpečne v sieti, ktorý bol podporený z programu Európskej únie Erasmus+. Tento projekt bol pre nás nová výzva[…]

Read more
12. júla 2021 0

Záleží ti na bezpečnom internete? Tak sa prihlás na naše školenie

Deti a mladí ľudia čelia v online prostredí mnohým hrozbám. Podľa prieskumov sú ohrozené najmä kyberšikanovaním, nepravdivými správami, odcudzením osobných údajov, fotografií či sexuálnym obťažovaním. Tri slovenské a české mimovládne[…]

Read more
19. marca 2021 0

Kontakt

Koordinátor projektu:

Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania

Vajanského 17, 080 01 Prešov

E-mail: johny@cenef.sk