Multiplikačný seminár (Ne)bezpečne v sieti

(Ne)bezpečne v sieti

Multiplikačný seminár (Ne)bezpečne v sieti

7. októbra 2022 Uncategorized @sk 0

Dátum realizácie: 26.10. 2022 v čase 8:30-13:30 alebo 28.11.2022 v čase 8:30-13:30

Miesto konania: CeNef, Vajanského 17, Prešov

(v prípade záujmu viac ako 6 ľudí z 1 školy/org. po dohode i v priestoroch záujemcu)

Cena: 15,-/1 účastník

 

Popis:

Seminár je určený pre učiteľov (pedagogických aj odborných zamestnancov), pracovníkov s mládežou  či mládežníckych vedúcich a animátorov, ktorý sa vo svojej praxi zaoberajú témami: kritické myslenie, bezpečne v online prostredí, práca s informáciami, internetom či sociálnymi sieťami a pod. Seminár je zameraný  na to ako prakticky využívať v práci s mladými/v škole 2 nástroje:

  • Manuál rozvoja kritického myslenia v online priestore
  • online webovú aplikáciu

Oba nástroje boli vytvorené skupinou expertov cez projekt (Ne)bezpečne v sieti. Prostredníctvom absolvovania seminára získa účastník informácie a praktické zručnosti ako multiplikovať tieto nástroje do školského vyučovania (priamo na vyučovacích hodinách), do krúžkovej činnosti, animátorských aktivít a pod.

Multiplikačný seminár je vedený prostredníctvom metód a techník neformálneho vzdelávania postaveného na zážitku a skúsenosti.

Organizačné informácie k semináru:
– trvanie 5 hodín (v blokoch),
– počet účastníkov na 1 seminár:

  • 8-15 osôb/2 lektori 
  • pre školy a inštitúcie je možné dohodnúť pri väčšom počet (od 6 osôb) záujemcov seminár na objednávku

 

Prihlásiť sa na seminár: prihlásiť sa

 
Bližšie informácie a objednanie workshopu:
Mgr. Dagmara Verešpejová
koordinátorka vzdelávania CeNef
Tel: 0908 061 739
Email: dada@cenef.sk